ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΛΑΨΗ

Τα σαλιγκάρια που παράγει η εταιρεία μας είναι του είδους Helix Aspersa.

Το πρόγραμμα αναπαραγωγής των σαλιγκαριών μας ξεκινά με την κατάλληλη επιλογή των γεννητόρων. Η αναπαραγωγή γίνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους εντός των διχτυοκηπίων της εταιρείας μας. Το πρόγραμμα της αναπαραγωγικής διαδικασίας που ακολουθούμε έχει να κάνει με τις διάφορες εποχές του χρόνου, το χρόνο εκκόλαψης των αυγών και τις εκάστοτε ανάγκες για πληρότητα των μονάδων μας με σαλιγκάρια προς πάχυνση.

Η αναπαραγωγική διαδικασία, ανάλογα με τα πρωτόκολλα που ακολουθεί η εταιρεία μας, μπορεί να επιτευχθεί με επιτυχία από τον μήνα Μάρτιο έως και τον μήνα Νοέμβριο. Η επιλογή των χρονικών περιόδων αναπαραγωγής καθώς και η διάρκεια που επιλέγουμε για την αναπαραγωγική διαδικασία είναι ευθύνη του εξειδικευμένου προσωπικού μας.

Μέσω της ορθής διαχείρισης του αριθμού και της ποιότητας των γεννητόρων μας έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα οι μονάδες μας να λειτουργούν με 100% πληρότητα σαλιγκαριών όλο τον χρόνο.

ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΧΥΝΣΗΣ για γαστρονομία

Μετά το αναπαραγωγικό στάδιο ακολουθεί εκείνο της πάχυνσης. Η όλη διαδικασία απαιτεί υψηλό επίπεδο οργάνωσης και τεχνογνωσίας.

Η πάχυνση των παραγόμενων μικρών ξεκινά στους ίδιους χώρους που ξεκίνησε η αναπαραγωγή. Η πρώτη τροφή που θα βρούνε τα σαλιγκαράκια είναι κατάλληλα φυτά που έχουν φυτευτεί στο χώρο εκκόλαψης την κατάλληλη στιγμή. Αυτή η τροφή θα τα καλύψει σχεδόν για τις πρώτες 45 ημέρες της ζωής τους και κατόπιν ακολουθεί πάχυνση με κατάλληλο σιτηρέσιο πιστοποιημένο με HACCP και ISO, χωρίς τη χρήση γενετικά τροποποιημένων σιτηρών και αντιβιοτικών ή άλλων επικίνδυνων σκευασμάτων που συχνά ανιχνεύονται σε σαλιγκάρια ελεύθερης συλλογής.

Καθώς μεγαλώνουν τα σαλιγκαράκια, τους διαθέτουμε όλο και μεγαλύτερο χώρο στη διάθεση τους, ώστε καθώς αναπτύσσονται και αυξάνουν το μέγεθος τους να μην δημιουργείται συνωστισμός, και οι συνθήκες διαβίωσης τους να παραμένουν άριστες. Σε διαφορετική περίπτωση τα σαλιγκάρια δεν αναπτύσσονται σωστά.

Τα σαλιγκάρια θα συλλεχθούν, όταν πλέον θα έχουν αποκτήσει τα ζητούμενα χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να αποτελούν ένα υψηλής ποιότητας προϊόν διατροφής.

ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΧΥΝΣΗΣ για καλλυντικά

Στις μονάδες εκτροφής μας υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένα διαμερίσματα εκτροφής με σκοπό να ενισχύονται τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του εκκρίματος των σαλιγκαριών μας.

Από αυτά τα σαλιγκάρια με ειδική επεξεργασία παράγεται, επεξεργάζεται, και συσκευάζεται το έκκριμα από το οποίο παράγεται η περίφημη κρέμα Πανάκεια 3 της Escargot de Crete.

Πρόκειται για μία διαδικασία επίπονη, όμως απόλυτα σημαντική για την μοναδική ποιότητα των καλλυντικών προϊόντων Escargot de Crete και των ευεργετικών ιδιοτήτων τους.

Σε κάθε στάδιο συλλογής του εκκρίματος φροντίζουμε να μην στρεσάρονται τα σαλιγκάρια και να μας αποδίδουν πολλές φορές ποιοτικό έκκριμα ώστε να εξασφαλίζονται τα μοναδικά χαρακτηριστικά του.