ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία σαλιγκαριών.

Μέχρι σήμερα η εταιρεία μας έχει σε λειτουργία 4 στρέμματα εκτροφής σαλιγκαριών, μία ερευνητική μονάδα αναπαραγωγής σαλιγκαριών, και από τον Αύγουστο του 2012 μία σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης τους.

Με γνώμονα τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, υψηλής διατροφικής αξίας, βασισμένων στην κρητική και εν γένει στη μεσογειακή διατροφή συμμετέχουμε στην προσπάθεια για ένα μέλλον με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.